Zapisz się do Newsletter i odbierz bonus! Okładka e-booka

Spring JMS Session Acknowledge Mode

Sprawdzimy dziś możliwości, jakie mamy używając Spring JMS jeśli chodzi o ponowne dostarczenie wiadomości w przypadku gdy coś poszło nie tak. Tak zwane redelivery jest supportowane przez ustawienie SessionAcknowledgeMode. 

Do wyboru mamy cztery tryby powiadomień:

 • Session.AUTO_ACKNOWLEDGE – DEFAULT
  • Potwierdzenie wysłane zaraz po otrzymaniu wiadomości i przed procesowniem jej przez warstwę aplikacji.
 • Session.DUPS_OK_ACKNOWLEDGE
  • Potwierdzenie obsługiwane jest przez JMS automatycznie. Może być wysłane zbiorczo dopiero po kilku otrzymanych wiadomościach. Możliwe jest otrzymanie duplikatów.
  • Jest to bardzo wydajna metoda potwierdzania wiadomości jednak aplikacja musi być przygotowana na radzenie sobie z duplikatami – np. poprzez rozpoznawanie ich i odrzucanie.
 • Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE
  • Odbiorca może zdecydować kiedy potwierdza otrzymanie wiadomości. 
  • Np.: Jeśli zakładamy, że dobrze sparsowana wiadomość jest wystarczająca do bezproblemowego dalszego procesowania to warto wysłać acknowlege tuż po etapie parsowania. 
 • Session.SESSION_TRANSACTED
  • Tryb ten oznacza że sesja jest transakcyjna – jest to wartość informacyjna. Aktywacja tego trybu i tak wymaga ustawienia flagi setSessionTransacted na true. W tym trybie wywołanie commit na obiekcie session jest równoznaczne z wysłaniem potwierdzenia.

Ustawienia czy procesowanie ma być transakcyjne:

	factory.setSessionTransacted(true);

Ustawienie tej zmiennej na true powoduje użycie lokalnej transakcji oraz ignorowanie powyższych trybów sessionAcknowledgeMode!

Ostatnia opcja to ustawienie managera transakcji:

	factory.setTransactionManager(jmsTransactionManager);

ma to najwyższy priorytet i powoduje zignorowanie poprzednich ustawień:
sessionAcknowledgeMode oraz sessionTransacted.

Kiedy używać transakcyjności?

Transakcje JMS warto stosować jeśli zamierzamy zatwierdzać grupę otrzymanych wiadomości a nie pojedyncze sztuki. Transakcyjność użyta przy każdej pojedynczej wiadomości wprowadzi nam niepotrzebny narzut związany z zatwierdzaniem (commit) i cofaniem (rollback) transakcji.

Przygotowanie środowiska:

Konfiugracja JMS:

@Configuration
@EnableJms
public class JmsConfig implements JmsListenerConfigurer {

  @Value("${hostname}")
  private String hostname;
  @Value("${port}")
  private int port;
  @Value("${queueManager}")
  private String queueManager;
  @Value("${channel}")
  private String channel;

  @Value("${destination}")
  private String destination;

  @Autowired
  private JmsMessageListener jmsMessageListener;
  @Autowired
  private ApplicationContext applicationContext;

  @Override
  public void configureJmsListeners(JmsListenerEndpointRegistrar registrar) {
    SimpleJmsListenerEndpoint endpoint = new SimpleJmsListenerEndpoint();
    endpoint.setId(destination);
    endpoint.setDestination(destination);
    endpoint.setMessageListener(jmsMessageListener);
    DefaultJmsListenerContainerFactory factory =
        applicationContext.getBean("jmsFactory", DefaultJmsListenerContainerFactory.class);
    registrar.registerEndpoint(endpoint, factory);
  }

  @Bean
  public ConnectionFactory connectionFactory() throws JMSException {
    MQQueueConnectionFactory factory = new MQQueueConnectionFactory();
    factory.setHostName(hostname);
    factory.setPort(port);
    factory.setQueueManager(queueManager);
    factory.setChannel(channel);
    factory.setTransportType(WMQConstants.WMQ_CM_CLIENT);
    return factory;
  }

  @Bean(name = "jmsFactory")
  public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory,
                                     JmsTransactionManager jmsTransactionManager) {
    DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
    factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
    factory.setSessionAcknowledgeMode(Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
    factory.setReceiveTimeout(60000L);
    return factory;
  }

 	// Used for Producer only:
  @Bean
  public JmsTemplate jmsTemplate(ConnectionFactory connectionFactory) {
    return new JmsTemplate(connectionFactory);
  }

  @Bean
  public JmsTransactionManager jmsTransactionManager(ConnectionFactory connectionFactory) {
    return new JmsTransactionManager(connectionFactory);
  }
}

Konfiugracja Listener-a:

@Slf4j
@Component
public class JmsMessageListener implements MessageListener {

  @Autowired
  private JmsTransactionManager jmsTransactionManager;
  
  @Override
  public void onMessage(Message message) {
    try {
      String textMessage = ((TextMessage) message).getText();
      log.info("Received message: " + textMessage);
      JmsMessageListener.counter++;
    } catch (JMSException e) {
      log.error("Failed: ", e);
    }
  }
  
  // for verification
  static int counter = 0;
}

Konfiguracja nadawcy:

@ExtendWith(SpringExtension.class)
@SpringBootTest(classes = SpringjmsApplication.class)
@ContextConfiguration(classes = JmsConfig.class)
class JmsProducerTest {

  @Autowired
  private JmsTemplate jmsTemplate;
  @Value("${destination}")
  private String destination;

  @Test
  public void sendMessageTest() throws InterruptedException {
    jmsTemplate.send(destination, messageCreator -> messageCreator.createTextMessage(createMessage()));

    TimeUnit.SECONDS.sleep(10);

    Assert.assertEquals(1, JmsMessageListener.counter);
  }

  private String createMessage() {
    String sentTime = DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime(FormatStyle.SHORT).withZone(ZoneOffset.UTC)
        .format(Instant.now());
    return "Message content. Sent at: " + sentTime;
  }
}

Poprawne wykonanie

Po odpaleniu powyższego kodu, wiadomość zostanie wysłana jeden raz i test zakończy się sukcesem. 

1. AUTO_ACKNOWLEDGE

    factory.setSessionAcknowledgeMode(Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);

1.1 Rzucenie wyjątku w onMessage – AUTO ACK

W przypadku auto acknowledge mamy ograniczone możliwości jeśli chodzi o obsługę powiadomień JMS. Spróbujmy rzucić exception w Message Listenerze:

  public void onMessage(Message message) {
    try {
      String textMessage = ((TextMessage) message).getText();
      log.info("Received message: " + textMessage);
      JmsMessageListener.counter++;
      throw new RuntimeException("Message has not been processed correctly");
    } catch (JMSException e) {
      log.error("Failed: ", e);
    }
  }
2019-01-04 12:12:24.985 INFO 1724 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 11:12 AM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly

Potwierdzenie zostało wysłane automatycznie. Exception nie spowodował wysłania wiadomości ponownie.

2. CLIENT_ACKNOWLEDGE

Zmieńmy teraz rodzaj potwierdzenia na CLIENT_ACKNOWLEDGE:

    factory.setSessionAcknowledgeMode(Session.CLIENT_ACKNOWLEDGE);

2.1 Rzucenie wyjątku w onMessage – CLIENT ACK

Tym razem test sfailował, gdyż ilość odebranych message będzie dużo większa. Rzucamy exception w onMessage, więc wiadomość jest uznawana za niedostarczoną i następuje redelivery:

2019-01-04 12:21:27.376 INFO 17696 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 11:21 AM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
2019-01-04 12:21:28.820 INFO 17696 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 11:21 AM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
2019-01-04 12:21:29.174 INFO 17696 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 11:21 AM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
...
 java.lang.AssertionError: expected:<1> but was:<332>
 Expected :1
 Actual  :332

2.2 Potwierdzenie odebrania przed rzuceniem wyjątku:

Spróbujmy to naprawić dodając wywołanie message.acknowledge() przed rzuceniem wyjątku:

  @Override
  public void onMessage(Message message) {
    try {
      String textMessage = ((TextMessage) message).getText();
      log.info("Received message: " + textMessage);
      JmsMessageListener.counter++;
      message.acknowledge();
      throw new RuntimeException("Message has not been processed correctly");
    } catch (JMSException e) {
      log.error("Failed: ", e);
    }
  }

Tym razem wiadomość otrzymamy tylko raz. Wywołanie potwierdzenia odebrania wiadomości spowodowało, że nawet jeśli jest potem rzucony wyjątek to i tak nie ma to wpływu na redelivery tej wiadomości ponownie.

3. DUPS_OK_ACKNOWLEDGE

W przypadku zmiany na DUPS_OK_ACKNOWLEDGE zgadzamy się na zarządzanie powiadomieniami przez JMS i nie mamy wpływu na to, kiedy zostanie potwierdzenie wysłane. Z tą opcją uruchamiając test kilka razy pod rząd otrzymamy duplikaty. Dopiero po pewnym czasie otrzymanie wiadomości zostanie potwierdzone – leniwe potwierdzenie.

4. SESSION_TRANSACTED

Sama zmiana na SESSION TRANSACTED nie jest wystarczająca. Przy próbie odebrania wiadomości dostaniemy WARNING oraz wiadomości nie będą odbierane:

2019-01-04 13:07:46.069 WARN 7896 --- [nerContainer-18] o.s.j.l.DefaultMessageListenerContainer : Setup of JMS message listener invoker failed for destination 'TEST' - trying to recover. Cause: JMSCC0097: Bad acknowlegement mode '0'. Connection.createSession() was asked to create a non-transacted session (transacted was false) but the acknowledgement mode was not one of AUTO_ACKNOWLEDGE, DUPS_OK_ACKNOWLEDGE or CLIENT_ACKNOWLEDGE.

Niezbędne tutaj jest włączenie transakcyjności.

5. Lokalna transakcyjność

Włączenie lokalnej transakcyjności:

    DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
    factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
    factory.setSessionAcknowledgeMode(Session.SESSION_TRANSACTED);
    factory.setSessionTransacted(true);

5.1 Rzucenie wyjątku w onMessage – TRANSACTED=true

Przy rzuceniu wyjątku tutaj będziemy mieć taką samą sytuację jak w punkcie 2.1. Wiadomość nie zostanie potwierdzona i JMS będzie nam próbował ją wysłać w kółko, aż do skutku.

5.2 Potwierdzenie odebrania przed rzuceniem wyjątku:

Niestety tym razem (w przeciwieństwie do punktu 2.2) potwierdzenie przez message.acknowledge() nam  nie pomoże:

2019-01-04 13:39:00.974 INFO 16640 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 12:38 PM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
2019-01-04 13:39:01.329 INFO 16640 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 12:38 PM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
2019-01-04 13:39:01.689 INFO 16640 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 12:38 PM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly

6. Użycie managera transakcji a cache level.

Przy użyciu JmsTransactionManager możemy ustawić odpowiedni CacheLevel. Mamy następujące opcje do wyboru:

 • CACHE_AUTO
 • CACHE_NONE
 • CACHE_CONNECTION
 • CACHE_SESSION
 • CACHE_CONSUMER

Ustawienie cache level:
Dopóki nie używamy managera transakcji cache level ustawiamy na CACHE_CONSUMER – jest to default dla lokalnych zasobów JMS.

Jeśli natomiast używamy zewnętrznego managera transakcji default to CACHE_NONE. Możemy jednak bez obaw zmienić tą wartość na co najmniej CACHE_CONNECTION.

  @Bean(name = "jmsFactory")
  public DefaultJmsListenerContainerFactory jmsListenerContainerFactory(ConnectionFactory connectionFactory,
                                     JmsTransactionManager jmsTransactionManager) {
    DefaultJmsListenerContainerFactory factory = new DefaultJmsListenerContainerFactory();
    factory.setConnectionFactory(connectionFactory);
    factory.setTransactionManager(jmsTransactionManager);
    factory.setCacheLevel(DefaultMessageListenerContainer.CACHE_CONNECTION);
    factory.setReceiveTimeout(60000L);
    return factory;
  }

6.1 Rzucenie wyjątku w onMessage – JmsTransactionManager

Cache Level: CACHE_NONE, CACHE_CONNECTION

Podobnie jak wcześniej oraz w punkcie 2.1. wiadomość nie zostanie potwierdzona i JMS będzie nam próbował ją wysłać w kółko, aż do skutku.

2019-01-04 13:39:00.974 INFO 16640 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 12:38 PM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
2019-01-04 13:39:01.329 INFO 16640 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 12:38 PM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly
2019-01-04 13:39:01.689 INFO 16640 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 12:38 PM
java.lang.RuntimeException: Message has not been processed correctly

6.2 Potwierdzenie odebrania przed rzuceniem wyjątku:

Niestety potwierdzenie przez message.acknowledge() i zacommitowanie transakcji przed rzuceniem wyjątku też nam nic nie pomoże. Message będzie na kolejce.

6.3 Rollback na jmsTransactionManager

Dodatkowo w tym przypadku możemy zawołać rollback na JmsTransactionManager. Dzięki temu wycofamy transakcje i wiadomość będzie dostarczona ponownie:

public class JmsMessageListener implements MessageListener {

  @Autowired
  private JmsTransactionManager jmsTransactionManager;
  
  @Override
  public void onMessage(Message message) {
    try {
      TransactionStatus transactionStatus = jmsTransactionManager.getTransaction(new DefaultTransactionDefinition());
      
      String textMessage = ((TextMessage) message).getText();
      log.info("Received message: " + textMessage);
      JmsMessageListener.counter++;
     
      log.info("Is tx completed: " + transactionStatus.isCompleted());
      jmsTransactionManager.rollback(transactionStatus);
      log.info("Is tx completed: " + transactionStatus.isCompleted());
     
    } catch (JMSException e) {
      log.error("Failed: ", e);
    }
  }
2019-01-04 14:43:09.425 INFO 15100 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 1:41 PM
2019-01-04 14:43:09.425 INFO 15100 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Is tx completed: false
2019-01-04 14:43:09.425 INFO 15100 --- [enerContainer-1] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Is tx completed: true
2019-01-04 14:43:15.280 WARN 15100 --- [enerContainer-1] o.s.j.l.DefaultMessageListenerContainer : Setup of JMS message listener invoker failed for destination 'TEST' - trying to recover. Cause: Transaction rolled back because it has been marked as rollback-only
2019-01-04 14:43:20.319 INFO 15100 --- [enerContainer-2] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Received message: Message content. Sent at: 1/4/19 1:41 PM
2019-01-04 14:43:20.319 INFO 15100 --- [enerContainer-2] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Is tx completed: false
2019-01-04 14:43:20.319 INFO 15100 --- [enerContainer-2] pl.devrev.springjms.JmsMessageListener  : Is tx completed: true
...

Czy ten wpis Ci się podoba?

Jeśli ten artykuł przypadł Ci do gustu, byłbym bardzo wdzięczny za zostawienie komentarza poniżej lub podzielenie się nim w mediach społecznościowych (ikonki po lewej stronie artykułu). Możesz również kliknąć w ikonę "klaśnięcia", znajdującą się po prawej stronie artykułu. Twoje wsparcie jest dla mnie ogromną motywacją do dalszego tworzenia i pokazuje, że warto było poświęcić czas na napisanie tego wpisu. Natomiast jeśli artykuł nie spełnił Twoich oczekiwań, tym bardziej proszę o konstruktywny feedback w komentarzach. Twoje uwagi są dla mnie cenne i pomogą mi tworzyć lepsze treści w przyszłości. Dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie!

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *